•    
    • 04 تیر 1396  ساعت 16:29
     پنجاه و هفتمین جلسه تولید
    • کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
     محصولات: کنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان کرمان، 57 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، مجاو
    •