•    
    • 23 فروردين 1393  ساعت 11:41
     عرضه اوراق مشاركت 4 طرح عظيم صتعت فولاد و مس كشور
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     1,834
     درصد تغيير:
     -0.3
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     1,872
     درصد تغيير:
     -0.0
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 25 فروردين 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     6,645
     درصد تغيير:
     -0.6
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     6,636
     درصد تغيير:
     +
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 25 فروردين 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     17,735
     درصد تغيير:
     +1.95
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     17,770
     درصد تغيير:
     +1.86
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 25 فروردين 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,033
     درصد تغيير:
     -0.1
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,047
     درصد تغيير:
     -0.0
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 25 فروردين 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     23,495
     درصد تغيير:
     -0.3
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     23,350
     درصد تغيير:
     -0.9
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 25 فروردين 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,075
     درصد تغيير:
     -1.4
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,100
     درصد تغيير:
     +
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 25 فروردين 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME