•    
    • 04 خرداد 1393  ساعت 10:00
     آقاي مهندس نعمت زاده، از پروژه‌هاي در دست اجرا و به بهره‌برداري رسيده‌ي هلدينگ ميدكو بازديد نمودند.
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     2,028
     درصد تغيير:
     +1.14
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,038
     درصد تغيير:
     +0.79
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     6,935
     درصد تغيير:
     +0.69
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     6,906
     درصد تغيير:
     +0.48
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     18,550
     درصد تغيير:
     +0.08
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     18,585
     درصد تغيير:
     -0.2
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,314
     درصد تغيير:
     +0.82
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,314
     درصد تغيير:
     +0.69
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     22,400
     درصد تغيير:
     0
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     22,380
     درصد تغيير:
     -0.3
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,241
     درصد تغيير:
     +1.58
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,232
     درصد تغيير:
     +0.81
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 28 مرداد 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME