•    
    • 24 شهريور 1393  ساعت 15:23
     رييس هيأت عامل ايميدرو از پروژه هاي ميدكو در استان كرمان بازديد نمودند.
    • کارفرما:شركت فولاد سيرجان ايرانيان
     محصولات: كنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان كرمان، 57 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان، مجاو
    •  
      
      
      
      
      
    • آلومينيوم
     فروش نقدي:
     1,959
     درصد تغيير:
     -2.4
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,001
     درصد تغيير:
     -2.2
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 24 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     مس
     فروش نقدي:
     6,850
     درصد تغيير:
     -0.0
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     6,821
     درصد تغيير:
     -0.2
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 24 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     نيكل
     فروش نقدي:
     18,255
     درصد تغيير:
     -0.4
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     18,350
     درصد تغيير:
     -0.3
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 24 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     روي
     فروش نقدي:
     2,255
     درصد تغيير:
     -0.6
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,263
     درصد تغيير:
     -0.6
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 24 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     قلع
     فروش نقدي:
     21,150
     درصد تغيير:
     -0.1
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     21,150
     درصد تغيير:
     -0.3
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 24 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME
     سرب
     فروش نقدي:
     2,103
     درصد تغيير:
     -0.5
     (نسبت به روز گذشته)
     فروش سه ماهه:
     2,115
     درصد تغيير:
     -0.4
     (نسبت به روز گذشته)
     آخرين قيمت فلزات | 24 شهريور 1393 | به ازاي دلار بر تن در بورس فلزات لندن LME