چند رسانه ایی

مشاهده و دریافت تصاویر ، ویدئوها و فایل های میدکو

۲
فولاد بردسیر
۱ خرداد ۱۳۹۷ فولاد بردسیر
۲
کک سازی زرند
۱ خرداد ۱۳۹۷ کک سازی زرند

گروه چند رسانه ای