چند رسانه ایی

مشاهده و دریافت تصاویر ، ویدئوها و فایل های میدکو

۳
کک سازی زرند
۱ خرداد ۱۳۹۷ کک سازی زرند
۲
فولاد بردسیر
۱ خرداد ۱۳۹۷ فولاد بردسیر
۲
فروسیلیس
۱ خرداد ۱۳۹۷ فروسیلیس
۲
بابک مس
۱ خرداد ۱۳۹۷ بابک مس

گروه چند رسانه ای