چند رسانه ایی

مشاهده و دریافت تصاویر ، ویدئوها و فایل های میدکو

۲
فولاد زرند
۱ خرداد ۱۳۹۷ فولاد زرند
۳
فولاد بردسیر
۱ خرداد ۱۳۹۷ فولاد بردسیر
۲
بابک مس
۱ خرداد ۱۳۹۷ بابک مس
۴
کک سازی زرند
۱ خرداد ۱۳۹۷ کک سازی زرند

گروه چند رسانه ای