اخبار

آخرین اخبار، گزارش های تصویری

انتصاب دکتر مجید نامه گشای فرد به عنوان

مدیر توسعه مدیریت میدکو

انتصاب دکتر مجید نامه گشای فرد به عنوان مدیر توسعه مدیریت میدکو

۱۲ آبان ۱۳۹۷

دکتر مجید نامه گشای فرد با حکم مدیرعامل میدکو به عنوان مدیر توسعه مدیریت میدکو منصوب شد

لیست خبرها