اخبار

Latest news, video reports

اولین جشنواره سازمان دانشی میدکو

این جشنواره با هدف فرهنگ سازی در زمینه مدیریت دانش و ایجاد انگیزش در دانش­کاران و تقدیر از دانشکاران، انجمن خبرگی و خبره برتر روز سه شنبه 20 تیرماه 1396 با حضور بیش از 120 نفردر هتل پارس کرمان برگزار شد .

۲۱ تير ۱۳۹۶

در این جشنواره جناب آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم هلدینگ میدکو، مدیران ستادی، مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه و تعدادی از مدیران و همکاران میدکو و شرکتهای زیرمجموعه حضور داشتند. در این مراسم آقای باقری مدیر محترم اداری و پشتیبانی میدکو بعنوان مجری برنامه ها و اهداف این جشنواره را برای حضار تشریح نمودند. سپس جناب آقای دکتر جلوداری مدیر محترم واحد توسعه مدیریت و سازمانهای میدکو در جایگاه قرار گرفته و ضمن ارائه گزارشی در خصوص اهمیت جایگاه مدیریت دانش در سازمانهای بزرگ دنیا و در میدکو ایراد سخن نمودند. سپس جناب آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم میدکو بعنوان سخنران ویژه ضمن خوش آمد گویی به فعالیت ها و موفقیت های میدکو طی سالهای گذشته اشاره نموده و فرمودند دنیا بسمت خلق ثروت از دانش در حرکت است. ایشان دانش را یک منبع نامحدود در اقتصاد امروزی دانسته و فرمودند مواد معدنی در کرمان انباشت ثروت بوده و هست و باید بوسیله دانش بر روی زمین آورده شود و این مهم توسط میدکو انجام پذیرفته است. همچنین ایشان اظهار امیدواری کردند که ان شاء ا... با تلاش جمعی و یکپارچه به اهداف از پیش تعیین شده میدکو که ارتقای ارزش سهام سهامداران و تبدیل شدن به مدلی برای توسعه معدن و صنایع معدن کشور می‌باشد برسیم. در بخش دوم این جشنواره دانشکاران برتر دانش های خود ارائه نموده و در پایان از داشکاران برتر، انجمن خبرگی و خبره برتر با اهدای لوح تقدیر و تندیس تقدیر به عمل آمد . همچنین از آقای دکتر پورمند تحت عنوان رهبر و هدایتگر دانشی میدکو با اهدای تندیس تقدیر ویژه بعمل آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست خبرها