اخبار

Latest news, video reports

هشتاد و هشتمین جلسه تولید برگزار شد

هشتاد و هشتمین جلسه تولید برگزار شد

۲۷ شهريور ۱۳۹۷

هشتاد و هشتمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو در ستاد تهران، مدیران و مشاوران در کرمان و تهران، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز سه شنبه مورخ 97/06/27 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید و توسعه مدیریت شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ میدکو ارائه گردید.

لیست خبرها