اخبار

Latest news, video reports

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه تولید

برگزار شد

۱۹ مرداد ۱۴۰۰

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو درتهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز  سه شنبه  19 مردادماه 1400 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید و امور انتظامی  شرکتهای زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دوهفته یکبار برگزار می‌گردد.

 

لیست خبرها