اخبار

Latest news, video reports

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

نود و هفتمین جلسه تولید برگزار شد

نود و هفتمین جلسه تولید برگزار شد

۱ بهمن ۱۳۹۷

نود و هفتمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو در کرمان، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز دوشنبه مورخ 97/11/01 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان وهمدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید و HSEC  شرکتهای زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دوهفته یکبار برگزار می‌گردند.

لیست خبرها