اخبار

Latest news, video reports

شرکت سمنگان ترابر ایرانیان

کارآفرین برتر در زمینه اشتغالزایی

در اجلاس چابک سازی بنگاه‌های اقتصادی

۲۱ اسفند ۱۳۹۷

شرکت سمنگان ترابر ایرانیان در اجلاس چابک سازی بنگاه‌های اقتصادی که روز دوشنبه 20 اسفند ماه 97 در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد  جهت اشتغالزایی انجام شده در استان کرمان، موفق شد تندیس کارآفرین برتر در زمینه اشتغال زایی را به خود اختصاص دهد . آقای مهندس ابراهیمی مدیرعامل این شرکت  تندیس این اجلاس را دریافت نمود

لیست خبرها