اخبار

Latest news, video reports

هشتمین دوره بازدید مدیر عامل هلدینگ از پروژه های میدکو در سال 1396

هشتمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1396 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل هلدینگ میدکو) در روزهای چهارشنبه 21 ، دوشنبه 26و سه شنبه 27 تیرماه سال 96 انجام شد.

۲۸ تير ۱۳۹۶

ایشان با حضور در شهر نجف اشرف در روز چهارشنبه 21 تیرماه از پروژه توسعه صحن حضرت فاطمه زهرا (س) در این شهر بازدید نمودند. بازدید از پروژه های میدکو در استان کرمان در روز دوشنبه 26 تیرماه آغاز گردید و بازدید از مجتمع فولاد بردسیر، معدن شماره 4 ،مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان و مجتمع مس کاتد و لوله مسی شهر بابک از برنامه های روز اول ایشان بود. آقای دکتر پورمند در روز دوم از مجتمع فولاد بوتیا، کارخانه زغال پابدانا، مجتمع جلال آباد و فولاد زرند و معدن خمرود بازدید به عمل آورده و در این دوره از بازدیدها وضعیت تولید و پیشرفت فیزیکی پروژه ها را بررسی و گزارش پیشرفت پروژه ها دریافت نمودند. شرکت فروسیلیس غرب پارس نیزگزارش خود را از طریق ویدیو کنفرانس ارائه نمود. این بازدیدها هر دوهفته یکبار به صورت منظم انجام می پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست خبرها