اخبار

Latest news, video reports

توسط دکتر پورمند انجام شد

بازدید از کارخانه تولید سازه های فلزی سنگین و بتنی ماناساز آبیک

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸

روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398 آقای دکتر پورمند از کارخانه تولید سازه های فلزی سنگین و بتنی شرکت ماناساز آبیک بازدید و وضعیت تولید و پیشرفت این کارخانه را مورد بررسی قرار دادند.

شرکت ماناساز آبیک از زیرمجموعه های شرکت میدکو با 2 کارخانه تولید سازه های فلزی سنگین و بتنی و مجتمع تولیدی نما، درب و پنجره آلمینیومی و UPVC آلومتاب مشغول فعالیت می‌باشد

لیست خبرها