اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

پروژه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری کرمان

جهت بهره برداری در پروژه های میدکو آغاز شد

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

صبح روز سه شنبه 28 خرداد ماه 98 همزمان با ششمین دوره بازدید دکتر پورمند از پروژه های میدکو اجرای پروژه تصفیه فاضلاب شهری کرمان آغاز شد.

این پروژه با همکاری شرکتهای ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا، فولاد بوتیای ایرانیان و مهندسی معیار صنعت خاورمیانه، در راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی شرکت میدکو آغاز شده است.

پس از پایان این پروژه و تصفیه فاضلاب شهری، قسمتی از آب مورد نیاز جهت استفاده در کارخانجات زنجیره فولاد میدکو مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

 

لیست خبرها