اخبار

آخرین اخبار، گزارش های تصویری

پنجاه و نهمین جلسه تولید

۴ مرداد ۱۳۹۶

در این جلسه گزارشهای تولید و مالی فولاد زرند ایرانیان، فرآوان زغال سنگ پابدانا، فولاد سیرجان ایرانیان، بابک مس ایرانیان، فروسیلیس غرب پارس،گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه، کاراوران صنعت خاورمیانه، سمنگان ترابر ایرانیان ارائه می­گردد.

این جلسات به طور منظم، هر دوهفته برگزار می شود

لیست خبرها