اخبار

آخرین اخبار، گزارش های تصویری

پنجاه و هشتمین جلسه تولید

۱۲ مرداد ۱۳۹۶

در این جلسه گزارش های تولید و سرمایه انسانی فولاد زرند ایرانیان، فرآوان زغال سنگ پابدانا، فولاد سیرجان ایرانیان، بابک مس ایرانیان، فروسیلیس غرب پارس،گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه ،کاراوران صنعت خاورمیانه ،سمنگان ترابر ایرانیان، فولاد بوتیا ،ماناساز،بازرگانی افتاب درخشان،کارگزاری آفتاب درخشان،WMI,GMI ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم، هر دوهفته برگزار می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست خبرها