اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو

پروژه اجرای شبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه های فاضلاب شهر کرمان

آغاز شد

۲۰ آبان ۱۳۹۸

روز دوشنبه  بیستم آبان ماه 98 مراسم آغازین پروژه اجرای شبکه جمع آوری، خط انتقال و تصفیه خانه های فاضلاب شهر کرمان با حضور آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو، جناب آقای دکتر زاهدی و جناب آقای دکتر پور ابراهیمی نمایندگان محترم شهر کرمان در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای مهندس خسروی راد مدیرعامل محترم شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و جمعی از مسئولین در محل تصفیه خانه شهر کرمان برگزار گردید

 این پروژه با سرمایه گذاری و اجرای گروه مشارکت BMM (شرکت فولاد بوتیای ایرانیان - شرکت مانا- شرکت معیارصنعت خاورمیانه) از شرکتهای زیر مجموعه میدکو در مدت ۵ سال با اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کرمان به طول ١۴۵٠ کیلومتر - خط انتقال ١٢ کیلومتر - ٣ مدول تصفیه خانه به ظرفیت ۹۰ هزار مترمکعب انجام خواهد شد

لیست خبرها