اخبار

Latest news, video reports

توسط دکتر پورمند

هجدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1398

انجام شد

۱۲ آذر ۱۳۹۸

هجدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1398 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل  میدکو)  در روزهای دوشنبه و سه شنبه   11 و 12 آذرماه  98 انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک، مجتمع معادن، کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان و مجتمع فولاد بردسیر بازدید کردند. 

بازدید از کارخانه زغال شویی پابدانا، معدن زغال سنگ خمرود، مجتمع فولاد زرند، پروژه CDQ،  پروژه آهك و دولوميت، مجتمع فولاد بوتیا نیز از برنامه های روز دوم ایشان بود. 

اين بازديدها هر دوهفته يكبار به صورت منظم انجام مي پذيرد

لیست خبرها