اخبار

Latest news, video reports

بالاترین سطح جایزه انجمن مدیریت ایران به شرکت میدکو اعطا شد

اخذ تندیس برنزی جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت انجمن مدیریت ایران توسط میدکو

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس ملی "فرهنگ‌سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی" و همچنین مراسم اعطای "چهارمین جایزه مسئولیت‌اجتماعی مدیریت" ، در تاریخ 1 و 2 بهمن، توسط انجمن مدیریت ایران در دانشگاه خاتم برگزار شد.
در این کنفرانس که با حضور آقای دکتر قاسمی رییس محترم انجمن مدیریت ایران، آقای دکتر بهشتی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران و جمعی از استادان و کارشناسان، دانشجویان و فعالان حوزه فرهنگ‌سازمانی برگزار شد، آقای دکتر پورمند مدیر عامل محترم میدکو با عنوان "آینده پژوهی، کسب و کار و ارزش های سازمانی سخنرانی نمودند.

پس سخنرانی های مختلف در خصوص جنبه‌های مختلف فرهنگ‌سازمانی و مسوولیت‌اجتماعی مدیران و پنل‌های علمی و تخصصی؛ مراسم اعطای چهارمین جایزه مسوولیت اجتماعی برگزار شد،

در این مراسم شرکت میدکو موفق شد بالاترین سطح جایزه ارایه شده را دریافت نماید در همین راستا تندیس برنز این کنفرانس به آقای دکتر اکرام جعفری به نمایندگی از طرف آقای دکتر پورمند مدیر عامل محترم میدکو اعطا شد.
همچنین شرکت های فولاد سیرجان ایرانیان و فولاد زرند ایرانیان تقدیر نامه سه ستاره و شرکت های فولاد بوتیای ایرانیان و گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (ممرادکو) تقدیرنامه دو ستاره این کنفرانس را دریافت نمودند.

لیست خبرها