اخبار

Latest news, video reports

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

یکصد و بیست و پنجمین جلسه تولید

برگزار شد

۲۶ فروردين ۱۳۹۹

یکصد و بیست و پنجمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو درتهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز سه شنبه 26 فروردین ماه 99 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های جلسه تولید و مالی (ارزی و ریالی) شرکتهای زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دوهفته یکبار برگزار می‌گردد. 

لیست خبرها