اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

سیزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1399

انجام شد

۱ مهر ۱۳۹۹

سیزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1399 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل  میدکو) در روزهای دوشنبه 31 شهریور و سه شنبه 1 مهر ماه   انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک و مجتمع فولاد بردسیر بازدید کردند

بازدید از مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن جلال آباد زرند،  CDQ ،مجتمع فولاد زرند، پروژه آهك و دولوميت و مجتمع فولاد بوتیا  نیز از برنامه های روز دوم ایشان بود.

اين بازديدها هر دوهفته يكبار به صورت منظم انجام مي پذيرد

 

لیست خبرها