اخبار

Latest news, video reports

موفقیت شرکتهای زیرمجموعه میدکو در

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانشی با رویکرد رهبری دانشگران (KM4D)

۹ مهر ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ‌دانشی با رویکرد رهبری دانشگران به همت انجمن مدیریت ایران و با همکاری انجمن مدیریت دانش اتریش و دانشگاه خاتم برگزار شد.

این همایش در تاریخ 8 مهر 1399 با حضور آقای دکتر قاسمی رییس محترم انجمن مدیریت ‌ایران، آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم میدکو، آقای دکتر برندنر(Brandner) رییس محترم انجمن مدیریت ‌دانش اتریش و جمعی از استادان، فرهیختگان و دانش‌پژوهان این حوزه برگزار شد 

در این مراسم آقای دکتر پورمند مدیرعامل میدکو با  موضوع "تجربه مدیریت دانشی شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه- میدکو" سخنرانی نمودند.

در پایان گواهینامه‌ها و تندیس درخت دانش سومین جایزه مدیریت دانش به برگزیدگان این حوزه اهداء شد. وشرکت های زیر مجموعه میدکو جوایز زیر را دریافت نمودند.                                           

- فولاد بوتیای ایرانیان تندیس سیمین.                                         

 

- فولاد زرند ایرانیان تندیس سیمین

                                          

- فولاد سیرجان ایرانیان تندیس سیمین

                                           

- مهندسی معیار صنعت خاورمیانه تندیس بلورین

                                          

- بابک مس ایرانیان تندیس بلورین

                                          

- فروسیلیس غرب پارس تندیس بلورین

                                          

- فراوران زغال سنگ پابدانا تندیس بلورین

                                          

- گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان (مانا) تندیس بلورین

                                          

- گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (ممرادکو)تندیس بلورین

 

 

 

 

 

لیست خبرها