اخبار

Latest news, video reports

برای دومین سال متوالی بالاترین سطح جایزه انجمن مدیریت ایران به شرکت میدکو اعطا شد

اخذ تندیس سیمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت انجمن مدیریت ایران توسط میدکو

۸ بهمن ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی "فرهنگ‌سازمانی با رویکرد مدیریت بحران" و همچنین مراسم اعطای "پنجمین جایزه مسئولیت ‌اجتماعی مدیریت" ، در تاریخ 7 و 8 بهمن 99، توسط انجمن مدیریت ایران و با حضور آقای دکتر قاسمی رییس محترم انجمن مدیریت ایران و جمعی از استادان و کارشناسان، دانشجویان و فعالان حوزه فرهنگ سازمانی در دانشگاه خاتم برگزار شد.
 
پس از سخنرانی های مختلف در خصوص جنبه‌های مختلف فرهنگ‌سازمانی و مسئولیت‌اجتماعی مدیران و پنل‌های علمی و تخصصی؛ مراسم اعطای پنجمین جایزه مسئولیت اجتماعی برگزار شد،
در این مراسم شرکت میدکو موفق شد بالاترین سطح جایزه ارایه شده را دریافت نماید در همین راستا تندیس سیمین این کنفرانس به آقای دکتر پورمند مدیر عامل محترم میدکو اعطا شد.
همچنین شرکت های فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد سیرجان ایرانیان و فولاد زرند ایرانیان تندیس برنزین این کنفرانس را دریافت نمودند.
 

لیست خبرها