اخبار

Latest news, video reports

شانزدهمین دوره بازدید مدیر عامل هلدینگ از پروژه های میدکو در سال 1396

ایشان روز دوشنبه 15 آبانماه از مجتمع فولاد بردسیر، معدن شماره ٤، مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان، مجتمع مس کاتد و لوله مسی شهر بابک بازدید نمودند.

۲۲ آبان ۱۳۹۶

 

شانزدهمین دوره بازدید مدیر عامل هلدینگ

از پروژه های میدکو در سال 1396

 

شانزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1396 توسط جناب آقای دکتر پورمند انجام شد.

ایشان روز دوشنبه 15 آبانماه از مجتمع فولاد بردسیر، معدن شماره ٤، مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان، مجتمع مس کاتد و لوله مسی شهر بابک بازدید نمودند.

همچنین مدیرعامل محترم هلدینگ میدکو روز سه شنبه 16 آبان ماه از مجتمع فولاد بوتیا، پروژه آهک و دولومیت، مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن جلال آباد و مجتمع فولاد زرند بازدید به عمل آورده و به بررسی وضعیت تولید، پیشرفت فیزیکی و دریافت گزارش پیشرفت پروژه ها پرداختند.

این بازدیدها هر دوهفته یکبار به صورت منظم انجام می پذیرد.

لیست خبرها