اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

چهاردهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400

انجام شد

۶ مهر ۱۴۰۰

چهاردهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1400 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه  و سه شنبه 5 و 6 مهرماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر بابک و مجتمع  فولاد بردسیر بازدید کردند

بازدید از مجتمع فولاد زرند، کارخانه CDQ، مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن جلال آباد زرند و مجتمع فولاد بوتیا  نیز از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صوت منظم انجام میشود

لیست خبرها