اخبار

Latest news, video reports

پنجمین دوره بازدید مدیر عامل هلدینگ از پروژه های میدکو در سال 1397

پنجمین دوره بازدید مدیر عامل هلدینگ از پروژه های میدکو در سال 1397

۱۴ خرداد ۱۳۹۷

پنجمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1397 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل هلدینگ میدکو) در روزهای یکشنبه 13 خرداد و دوشنبه  14 خرداد ماه سال 97 انجام شد.

بازدید از مجتمع مس كاتد و لوله مسي شهر بابك،كنسانتره و گندله سنگ آهن سيرجان و  مجتمع فولاد بردسیر از برنامه های روز اول ایشان بود. 

همچنین در روز دوم گزارش پروژه هاي فولاد زرند و بوتيا دریافت و وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها بررسی شد.

اين بازديدها هر دوهفته يكبار به صورت منظم انجام مي پذيرد.

لیست خبرها