اخبار

Latest news, video reports

در راستای بازدید از پروژه های میدکو

دکتر کرباسیان از دستاوردهای میدکو تشکر و قدردانی بعمل آوردند

دکتر کرباسیان از دستاوردهای میدکو تشکر و قدردانی بعمل آوردند

۲۸ خرداد ۱۳۹۷

در راستای بازدید آقای دکتر کرباسیان معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیأت عامل ایمیدرو  از پروژه های میدکو در استان کرمان، ایشان با ارسال لوح سپاس از زحمات انجام شده در خصوص اقدامات میدکو در این استان، تشکر و قدردانی بعمل آوردند. 

لیست خبرها