اخبار

Latest news, video reports

هشتاد و چهارمین جلسه تولید برگزار شد

هشتاد و چهارمین جلسه تولید برگزار شد

۲ مرداد ۱۳۹۷

هشتاد و چهارمین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو در ستاد تهران، مدیران و مشاوران در کرمان و تهران، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز سه شنبه مورخ 97/05/02 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید، منابع انسانی، فرهنگی و رفاهی شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم، هر دوهفته برگزار می شود.

 

لیست خبرها