اخبار

Latest news, video reports

هشتاد و هفتین جلسه تولید برگزار شد

هشتاد و هفتین جلسه تولید برگزار شد

۱۳ شهريور ۱۳۹۷

هشتاد و هفتین جلسه تولید با حضور مدیر عامل محترم میدکو در ستاد تهران، مدیران و مشاوران در کرمان و تهران، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز سه شنبه مورخ 97/06/13 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید، مالی (ریالی و ارزی)  شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم، هر دوهفته برگزار می شود.

 

لیست خبرها