اخبار

آخرین اخبار، گزارش های تصویری

زمان تشکیل جلسه هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

زمان تشکیل جلسه هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

۱۷ شهريور ۱۳۹۷

بدین وسیله به اطلاع میرساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/23 جلسه هیأت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 23760000 میلیون ریال به مبلغ 29000000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5240000 میلیون ریال) در روز دوشنبه مورخ 1397/06/26 برگزار خواهد گردید. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27340 (واحد امور سهام ) تماس حاصل فرمایید. 

لیست خبرها