اخبار

Latest news, video reports

زمان تشکیل جلسه هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

زمان تشکیل جلسه هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

۱۷ شهريور ۱۳۹۷

بدین وسیله به اطلاع میرساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/23 جلسه هیأت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 23760000 میلیون ریال به مبلغ 29000000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5240000 میلیون ریال) در روز دوشنبه مورخ 1397/06/26 برگزار خواهد گردید. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 27340 (واحد امور سهام ) تماس حاصل فرمایید. 

لیست خبرها