کارخانه کک سازی زرند

با طرح ها و پروژه ها میدکو بیشتر اشنا شوید

نام طرح / پروژه: کارخانه کک سازی زرند
ظرفیت کارخانه /پروژه: 800 هزار تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان- شهرستان زرند –کیلومتر 7 جاده زرند
تاریخ شروع پروژه: ۱ مهر ۱۳۸۸
میزان اشتغالزایی: 500