آماده سازی و استخراج معدن زغال سنگ خمرود

با طرح ها و پروژه ها میدکو بیشتر اشنا شوید

نام طرح / پروژه: آماده سازی و استخراج معدن زغال سنگ خمرود
ظرفیت کارخانه /پروژه: ذخیره 90 میلیون تن
تاریخ شروع پروژه: ۱ خرداد ۱۳۹۴
میزان اشتغالزایی: 500